Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Bruntland Rapport ("Our Common Future"), 1987, aangenomen door de VN 

De wens om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze planeet is inherent aan de bedrijfscultuur van Chão do Rio - Green Farm Stays, omdat dit een van de motiverende krachten was voor de oprichting ervan. Na enkele jaren van ons bestaan, is de certificering van duurzaamheid praktijken essentieel geworden, niet alleen als een bevestiging van dit doel, maar ook als een manier om het consistentie te geven.

Ondanks een overvloed aan duurzaamheid referenties en labels op de wereldmarkt van toerisme, is BIOSPHERE VERANTWOORDELIJK TOERISME een toonaangevend bedrijf geworden voor certificering en een internationaal erkend systeem, dat universeel toepasbaar is, ongeacht de schaal van de eenheid.

De benchmarks van Biosphere International Responsible Tourism werden als eersten erkend en geaccrediteerd door de Global Sustainable Tourism Council. Biosphere Responsible Tourism wordt gepromoot en ontwikkeld door het Institute for Responsible Tourism, een van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het promoten van de principes van het World Charter for Sustainable Tourism, en heeft hiervoor een Memorandum of Understanding opgesteld met UNWTO en UNESCO. 

Biosphere Responsible Tourism erkent het werk ten gunste van Duurzaamheid van Bestemmingen en bedrijven in de toerismesector, dat zijn goede praktijken van duurzaamheid certificeert in overeenstemming met zijn diverse internationale referenties en altijd op zoek is naar een goed evenwicht tussen de 3 pijlers van duurzaamheid: 

I. Economisch 

Bedrijven moeten maatregelen nemen om hun efficiëntie en winstgevendheid te vergroten, zodat ze kunnen blijven opereren, werkgelegenheid kunnen genereren en het geïnvesteerde kapitaal voldoende kunnen vergoeden. 

II. sociaal 

Bedrijven moeten de mensenrechten respecteren, gelijke kansen bevorderen, niet alleen hun werknemers, maar al hun belanghebbenden eerlijk behandelen. De nadruk moet liggen op het deel uitmaken van een duurzaam en sociaal beleid om de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is, op te nemen en deel te geven, door het lanceren van en participeren aan lokale initiatieven. 

III. Milieu 

Bedrijven moeten hun inspanningen richten op het behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen, evenals op de bescherming van het landschap en de omgeving. Dit betekent het verminderen van de ecologische voetafdruk door o.a., vermindering van de uitstoot van vervuilende gassen, investeren in recycling, adequate behandeling van afval, vermindering van het energie- en waterverbruik.

Chão do Rio - Green Farm Stays was de eerste landelijke toeristische eenheid in Portugal die het Biosphere Responsible Tourism-certificaat behaalde (in juni 2018).